Náhradní péče, Molly McGrath Tierney na TEDx Baltimore 2014 | Stop Barnevernet

Video

CZ: Náhradní péče, Molly McGrath Tierney na TEDx Baltimore 2014

Molly McGrath Tierney je ředitelkou Městského oddělení sociálních služeb v Baltimoru, která vede péči o děti a programy veřejné podpory na území města. Za posledních šest let vedla masivní reformní snahy k dramatickému zlepšení dopadů služby na ohrožené skupiny občanů Baltimoru. Mollyina práce je považována za vzor moderní sociální práce.

O TEDx, x= nezávisle organizovaná akce v duchu myšlenek hodných šíření, TEDx je programem místních, vlastní snahou organizovaných událostí, které přivádí dohromady lidi, aby sdíleli zážitek podobný akcím TEDu. Na akcích TEDx, nahrávky přednášek TED a přítomní přednášející se spojují v podněcování živých diskusí a síťování skupin. Tyto malé místní akce jsou označované jako TEDx, kde x znamená nezávislou organizaci akce TED. Obecný rámec programu TEDx je poskytnut Konferencí TED, ale jednotlivé akce TEDx jsou organizovány samostatně.*

U videa lze zapnout CZ titulky.

(*Podléhá určitým pravidlům a směrnicím.)

EN: Molly McGrath Tierney at TEDx Baltimore 2014

This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Molly McGrath Tierney is the Director for the Baltimore City Department of Social Services, managing the City's child welfare and public assistance programs. Over the past six years, she has led a massive reform effort to dramatically improve the impact of services to vulnerable citizens of Baltimore. Molly's work is considered a national model for modern social services.

Molly McGrath Tierney was the Director for the Baltimore City Department of Social Services, managing the City's child welfare and public assistance programs. Over the past six years, she has led a massive reform effort to dramatically improve the impact of services to vulnerable citizens of Baltimore. Molly's work is considered a national model for modern social services.

About TEDx, x = independently organized event In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.*

(*Subject to certain rules and regulations)

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!