Marilene Lima | Stop Barnevernet

Marilene Lima (Brazil)

Marilene111

Marilene Lima - Brazilie

"Nutí mě jet přes celé Norsko, abych viděla své dcery, každá návštěva je totiž schválně jinde. Barnevernet funguje jako mafie, píši za děti falešné zprávy, vyhrožuje. Znám případ kdy odebrané dítě zemřelo a oni nakonec ještě řekli, že zemřelo na deprese způsobené biologickou rodinou, rodiče pak ani nemohli uspořádat pohřeb, nebylo jim to dovoleno."

"Norové si berou Brazilky. Přivezou je do své země a potom, když otěhotní, se od nich separují a zůstanou s detmi a zavolají Barnevernet, aby jim pomohl."

Marilene Barnevern odebral tri dcery dvě z nich zustaly z otcem, starsi ale delala problemy, protoze chtela i sestrami zpet k matce, a tak ji barnevernet dal do uplně cizí rodiny. Aurea Celeste je 13 let a jejím případem se nyní zaobírá soud ve Štrasburku.  Aureu Celeste nyní matka může vidět 5x ročně po dvou hodinách, ještě před nedávnem to bylo jen 4xročně.

Marilene111

Další dvě dcery, se kterými Marilene nesmí žít - Agnes je 9 let, Nina Stephanie  je 8 let.

Přesný důvod odebrání dcer Marilene Lima dodnes neví, protože tehdy nerozuměla anglicky a překladatele Barnevernet neposkytl.

Marilena Lima - Brazil

"They forcing me go through the whole of Norway, to see my daughters. Every meeting is in fact deliberately elsewhere. Barnevernet works like the Mafia, writing for children hoaxes threatening. I know of a case where withdrawn child has died and they have finally said they died because of depressions from biological family, then parents could not even maked a funeral, were not allowed to do so. "

Marilene111

"Norwegians are marrying with Brazilians womans. They're bringing them to their country, and then when them makes pregnant, separating from them and stay with children and call Barnevernet to help them."

Marilena Barnevern took three daughters, two of them remained with  them father, but the oldest one had troubles because she wanted with sisters go back to her mother, so she gave up completely barnevernet foreign families. Aurea Celeste is 13 years old and her case is now concerned with the court in Strasbourg. Aurea Celeste's mother can now see 5x a year after two hours, not long ago it was only 4xročně.

Two other daughters, with whom Marilena not live - Agnes is 9 years old, Nina Stephanie is 8 years.

11351193_1604803589803110_2279064911458437380_n

The exact reason for removing daughters Marilena Lima still do not know, because at that time did not understand English and did not provide translators by Barnevernet.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!