Mansur Mahashev | Stop Barnevernet

Mansur Mahashev (Russia)

Mansur Mahashev - Rusko

Mansur Mahashev před několika lety našel azyl v Norsku, kde později založil svou firmu. Vychovává celkem čtyři děti, z toho dvě dcery z prvního manželství. Dívky tedy nežijí se svou biologickou matkou, ale s otcem, jeho druhou ženou a dvěma dalšími sourozenci. To se později ukázalo jako pádný důvod k obavám, že v této rodině nejsou vhodné podmínky pro jejich výchovu. Ještě než se rozjelo jakékoliv šetření, dcery byly Mansurovi odebrány. Rajana (6) a Somaja (8) byly v pěstounské péči v Norsku 7 měsíců. Úřad nepovolil otci s dívkami žádné setkání. S tím, že má právo je vidět až v dospělosti, pokud ho vyhledají." Celých 7 měsíců jsem dcery neviděl, nesměl jsem je navštívit, psal jsem tedy alespoň dopisy, ty ale nebyly doručeny. Prý je dcerám hodlají dát, až vyrostou a také mi vyhrožovali, že je chtějí rozdělit do dvou různých pěstounských rodin."

Dívkám bylo v pěstounské péči vyprávěno, že o ně otec nejeví zájem, že je zlý a že už má jinou rodinu. Tohle dnes Mansur ví už přímo z vyprávění od Rajany a Somajy, 10. 6. 2014 totiž úspěšně uskutečnil jejich "únos", který si tajně naplánoval. Dívky teď žijí v Rusku se svou biologickou rodinou. Koncem loňského roku se Mansur Mahashev vrátil kvůli práci do Norska, kde byl následně za únos svých dcer zatčen a dva měsíce vězněn. Během soudního řízení se ukázalo, že se otec dívek nedopustil prakticky žádného trestného činu. Následně byl propuštěn a jeho případ se tím uzavřel. Úřad Barnevernet mu dodnes nepodal žádné vysvětlení.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!