In practice | Stop Barnevernet

Barnevern in practice

 1908185_10155590637770201_5030016724525537202_n

the child is not a human child is a thing

"I need fostercare. Can I live with you ?"


Tor Holger Bertelsen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tor Holger Ehlers Bertelsen (født 23. april 1955, død 9. januar 2015[1]) var en norsk jurist og byrettsdommer/tingrettsdommer i Bergen tingrett fra 1994 til 2013.

Han ble cand.jur. ved Universitetet i Bergen i 1982. Han var advokatfullmektig i Advokatfirmaet Martens, som stipendiat ved Københavns Universitet, amanuensis ved Universitetet i Oslo, førstekonsulent hos Fylkesmannen i Hordaland og dommerfullmektig.[2] I 2013 ble han den første dommer som ble fradømt sitt embete på over hundre år, i Oslo tingrett.[3][4] Regjeringsadvokaten reiste sak for å få ham avskjediget, begrunnet med hans opptreden i retten og ugyldig fravær.[5]

Etter årtusenskiftet arbeidet Bertelsen spesielt med internasjonal rett og juss relatert til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Han har blant annet arbeidet med databasen Stralex, et referanseverktøy i Gyldendal Rettsdata. Basen er ment for jurister som jobber med praktiske konsekvenser av EMK og menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Bertelsen ble 5. juli 2013 avskjediget fra sin stilling etter en dom i Oslo tingrett.[6] Han anket dommen til lagmannsretten,[7] men Borgarting lagmannsrett forkastet anken 1. juli 2014.[8] Etter at Høyesterett avviste anke, sendte han og hans advokat klage til menneskerettsdomstolen i Strasbourg 9. januar 2015, samme dag som han døde.

http://no.wikipedia.org/wiki/Tor_Holger_Bertelsen


Inzerat-stante-se-pestouny


Barnevern-hleda-zamestnance


Modriny-ze-setkani-s-pracovniky-socialky-zakryto_2


 Ijured_2

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!